Lezingen:


Jaarlijks worden een aantal lezingen georganiseerd, veelal met beamer- , dia- of videopresentatie, over onderwerpen van streekhistorische of algemene geschiedkundige aard.


De volgende activiteiten staan op het programma :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Op dit moment staan er geen lezingen op de agenda!

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lezingen in gebouw de Haven, Ieplaan 9 te Alblasserdam begin 20.00 uur.

(tenzij anders aangegeven)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx