Stichting Publicaties “West-Alblasserwaard

            p/a  Mattenbies 38,                                     SNS-bank:      978422856

            2957 RJ Nieuw-Lekkerland                                   

            tel. 0184-684709                                            e-mail:     cathomescholten@hetnet.nl

 

De Stichting Publicaties West-Alblasserwaard is een onafhankelijke Stichting en staat formeel los van de Historische vereniging West-Alblasserwaard. In 1985 gaf de Historische Vereniging West-Alblasserwaard een boekje getiteld: “Nieuw-Lekkerland en de Ned. Herv. Kerk op het dorp”uit.

Om in het vervolg de financiλn van het uitgeven van publicaties gescheiden te houden van de verenigingskas werd in 1986 de Stichting Publicaties West-Alblasserwaard opgericht.

De oprichter was dhr. E.M. Horden, die ook de oprichter van de Historische Vereniging was.

Bestuursleden waren: mevr. M.Th. van Strien-Lottman en dhr. A. Eijkelenboom. Beiden waren ook bestuurslid van de vereniging.

Volgens de statuten heeft de Stichting ten doel: “Het uitgeven van publicaties in de ruimste zin des woords”.

Volgens dezelfde statuten tracht de Stichting haar doel te verwezenlijken door:  “Het aan de hand van onderzoeken verzamelen van historische gegevens, het vastleggen van deze in brochures en boekjes, alsmede het samenstellen van deze uitgaven. Alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Daar het interessegebied van de Historische vereniging en de Stichting  samenvalt, werken beide organisaties nauw samen. De inhoud van de boekjes komt ook meestal van leden van de vereniging of van projecten die door de vereniging zijn gerealiseerd.

Uitgegeven boeken:

 

1.   Houtzaagmolen “Ons Genoegen”.                               

       schrijver   A. Korpel   

        jaar  1987    

 

 

 

 

2.   Verleden en heden in           

      Nieuw-Lekkerlandse straatnamen.

       schrijver  A. Nederlof         

       jaar  1988

 

 

 

3.    Beschrijving van de Heerlijkheid                               

       Alblasserdam 

        schrijver   G. Ouweneel       

        jaar  1990

 

 

 

 

4.    De Hongerwinter in de                                      

        Alblasserwaard.   

        schrijfster  Pie den Oudsten  

        jaar  1995

 

 

 

 

 5.    Nieuw-Lekkerland in 1954          

         schrijver  werkgroep           

         jaar  2004

 

 

 

 

               Het laatste boek is samengesteld door een werkgroep bestaande uit:

               J.W. Deelen, G. Janse, Ant. de Jong en A. van der Wulp.

 

Al bovenstaande publicaties zijn uitverkocht.

 

In oktober is door de Stichting het boek “Alblasserdamse winkels en bedrijven in vroeger jaren” uitgegeven. Klik voor meer gegevens over deze uitgave op de afbeelding van het boek.

    

7.     Alblasserdamse winkels en   

        bedrijven in vroeger jaren

          schrijver  werkgroep           

          jaar   2006

                Prijs van het boek € 20 (2 delen)

                Verkrijgbaar bij :

                Boekenwinkel De Schuilplaats – Plantageweg 13 – Alblasserdam

                Boekenhandel De Krekel – Makado center – Alblasserdam

                Email : dickvanmeurs@hetnet.nl

         

8.     Ambachtsherenhuis Rijkee en zijn bewoners, 1841-2012,

         met wetenswaardigheden over Alblasserdam.

         schrijver Barry Ouweneel- van Dam

         jaar 2012

                Prijs van het boek € 15,95

                Verkrijgbaar bij :

                Boekenwinkel De Schuilplaats – Plantageweg 13 – Alblasserdam

                Boekenhandel De Krekel – Makado center – Alblasserdam

                Email : dickvanmeurs@hetnet.nl

 

9.      Alblasserdamse schoolkampen in Drunense Duinen,

         Schrijver Bep van Veenendaal – Ambags

                Jaar 2014

                Prijs van het boek Euro 15,95

                Verkrijgbaar bij :

                Boekenwinkel De Schuilplaats – Plantageweg 13 – Alblasserdam

                     Boekenhandel De Krekel – Makado center – Alblasserdam

                Email : dickvanmeurs@hetnet.nl

 

 

 


Het bestuur van de Stichting Publicaties West-Alblasserwaard bestaat momenteel uit:

T. van Bockel                                    Voorzitter

M.J. Scholten-Coomans                    Secretaris/Penningmeester

D. van Meurs                                     Lid

B. van Veenendaal                           Lid

 

De stichting heeft geen gewone leden of donateurs. Kosten van de publicaties worden betaald uit de opbrengst van de verkoop, donaties voor dit project en eventueel uit de reserves van de Stichting.