De Historische Vereniging West Alblasserwaard is opgericht op 6 oktober 1981.

De vestigingsplaats is Alblasserdam

Het inschrijfnummer bij de kamer van koophandel is 40323050


Bank nummer van de vereniging is :

NL83 RABO 0144075377 t.n.v. de Historische Vereniging West-Alblasserwaard te Alblasserdam


Welk gebied omvat de Historische Vereniging West-Alblasserwaard?

De vereniging richt zich op de gemeenten:

Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland / Kinderdijk en Papendrecht.


Wat is het doel van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard?

Volgens de statuten heeft de vereniging als doel:/b>

“Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de West-Alblasserwaard, alsmede van de bewoners daarvan door de tijden heen”.

 

Wat doet de Historische Vereniging West-Alblasserwaard?

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken ontplooit de vereniging de volgende activiteiten:

 

BIBLIOTHEEK

ALGEMEEN ARCHIEF

BEELDARCHIEF

KWARTAALBLAD

PUBLICATIES

LEZINGEN

EXCURSIES

GENEALOGISCHE BIBLIOTHEEK

WERKGROEPEN EN COMMISSIES

Er is een werkgroep Tentoonstellingen en een werkgroep Dorpsbehoud.

De werkgroep Dorpsbehoud  waakt over het cultureel erfgoed van de betrokken gemeenten. Ze onderneemt indien nodig stappen bij ongewenste ontwikkelingen.

Verder worden met regelmaat commissies gevormd uit de leden, die een bepaalde activiteit ondernemen.

Er zijn beheerders voor bibliotheek en fotoarchief, genealogieonderzoekers en soms schrijfgroepen.

 

TENTOONSTELLINGEN

Regelmatig organiseren de werkgroepen of commissies een foto-expositie over een lokaal onderwerp of over een bepaalde periode.

Traditioneel wordt  tijdens de Open Monumentendag en het Havenfestival in Alblasserdam een tentoonstelling gehouden.

Op Koninginnedag organiseert de Nieuw-Lekkerlandse tentoonstellingscommissie in het gemeentehuis aldaar een foto-expositie.

 

EDUCATIE

 In samenwerking met de scholen worden speciale rondleidingen op bovengenoemde tentoonstellingen gehouden.

Ook worden lesbrieven uitgereikt over lokaal-historische onderwerpen.

Leerlingen kunnen voor hun werkstukken onderzoek doen in onze bibliotheek.

 

Verenigingsgegevens

L E D E N B E S T A N D

De vereniging telt  ruim 540 leden en donateurs.

VERENIGINGSONDERKOMEN

De vereniging heeft een eigen onderkomen aan de Cortgene 3 te Alblasserdam

C O N T R I B U T I E  (2014)

De contributie bedraagt € 18.-- per jaar  voor volwassenen en € 10.-- voor jeugdleden tot 18 jaar.

Een gezinslidmaatschap kost € 25.-- per jaar. (2 personen)

Aan postadressen wordt € 7,-- per jaar als verzendkosten van het Kwartaalblad in rekening gebracht.

INFORMATIE

Op verzoek worden kosteloos verstrekt:

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Aanvragen daartoe kan men richten tot de secretaris.

 

Tegen betaling kunnen kleine aantallen worden verstrekt van:

- fotokopieŽn uit boeken en tijdschriften;

- computerafdrukken van genealogische gegevens.

Bestelling, betaling en aflevering hiervan kan tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

 


Historische Vereniging West Alblasserwaard
Cortgene 3,
2951 EA Alblasserdam.